Kampaania „Soovita sõbrale“ tingimused

1. MÕISTED

Moncera – Eesti Vabariigis, registrikoodiga 14866045, registreeritud osaühing, mis hooldab ja haldab Platvormi.

Platvorm – aadressil www.moncera.com asuv interneti-põhine infosüsteem.

Osaleja Profiil – Osaleja isiklik lehekülg Platvormil, mis genereeritakse automaatselt Platvormil registreerimisvormi esitamisega.

Osaleja – kasutaja, kes omab Osaleja Profiili Platvormil ja soovitab Moncera teenuseid Sõbrale.

Sõber – iga uus füüsiline isik või juriidiline isik, kes esitab Platvormi kaudu registreerimisvormi ja alustab Osaleja soovitusel investeerimist Platvormil.

Kampaaniatingimused – käesolevad kampaania „Soovita sõbrale“ tingimused.

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1. Kampaania raames on Osalejal võimalik teenida komisjonitasu ning Sõbral saada boonusraha.

2.2. Komisjonitasu on 0,5 % Sõbra poolt registreerimisvormi esitamisele järgneva 60 päeva jooksul teostatud sissemaksete summast, kusjuures komisjonitasu ühe Sõbra kohta ei saa ületada 100 eurot.

2.3. Komisjonitasu lisatakse Osaleja Profiilile ja boonusraha Sõbra profiilile automaatselt pärast nõuetekohase sissemakse teostamist, tingimusel et sissemakse summa investeeritakse vähemalt kahe kuu jooksul alates sissemakse tegemise kuupäevast.

2.4. Registreerimisvormi esitamisele järgneva 60 päeva jooksul teostatud sissemaksete summast teenib Sõber 0,5 % suuruse boonusraha, kusjuures boonusraha ei saa ületada 100 eurot.

2.5. Kampaania raames on võimalik komisjonitasu teenida alates kampaania avalikustamisest Platvormil tähtajatult, kui Moncera pole teavitanud kampaania lõppemisest.

2.6. Monceral on ühepoolne õigus tühistada ja muuta Kampaaniatingimusi, ilma iga Osaleja teavitamiseta. Kampaania kehtivad tingimused on kättesaadavad Platvormil.

2.7. Kampaania raames loetakse Sõbraks ainult esmakordne registreerunu, sõltumata kasutatavast e-posti aadressist. Juhul, kui registreerijal on Platvormil varasem profiil, sõltumata varasema profiili e-posti aadressist, ei kvalifitseeru isik Sõbraks Kampaaniatingimuste mõttes. Kõik käesolevat punkti rikkuvad profiilid blokeeritakse Moncera poolt ning kustutatakse Platvormilt. Monceral on õigus peatada Osaleja Profiili kasutamine, kui Moncera tuvastab käesoleva punkti rikkumise.

2.8. Kampaania raames on keelatud kasutada Sõbrana Osaleja sugulasi, abikaasat või hõimlasi. Kõik käesolevat punkti rikkuvad profiilid blokeeritakse Moncera poolt ning kustutatakse Platvormilt. Monceral on õigus peatada Osaleja Profiili kasutamine, kui Moncera tuvastab käesoleva punkti rikkumise.

3. KAMPAANIAS OSALEMINE

3.1. Kampaanias osalemiseks ning komisjonitasu teenimiseks peab Osaleja jagama Osaleja unikaalset soovituslinki, mis on kättesaadav Osaleja Profiilil.

3.2. Soovituslinki võib jagada mitmel viisil:

3.2.1. privaatselt, nt SMS või välksõnumi kaudu, sotsiaalmeedia profiilil või e-kirja teel Osaleja sõpradele ja tuttavatele;

3.2.2. avalikult (tasuliste reklaamidena, avalikustamisega ajaveebides või foorumites, e-kirja tellimuste kaudu). Sellise viisi jaoks on Osalejal õigus kasutada nii linki kui Moncera poolt ettevalmistatud materjale.

3.3. Osaleja võib jagada enda soovituslinki digitaalkanalites, va järgmist sisu omavad digitaalkanalid: täiskasvanutele suunatud, erootiline, vääritu, petlik ning ebaseadusliku sisu üles- või allalaadimisplatvormid (nt torrentfailide vahetus jne). Samuti on Osalejal keelatud jagada soovituslinki Moncera kaubamärgiga või mistahes selle variatsiooniga seotud makstud otsingu või hüpikakna kaudu.

3.4. Kampaania soovituslinke ei saa kasutada koos teiste Platvormil pakutavate soodustustega.

4. MUUD TINGIMUSED

4.1. Osalejal võib tekkida riiklike maksude tasumise kohustus kampaania raames saadud komisjonitasult. Riiklike maksude tasumise kohustus lasub Osalejal.

4.2. Moncera võib igal ajal ning ilma igasuguse põhjenduseta, ühepoolselt kampaania katkestada.

4.3. Juhul, kui Osalejal tekib kahtlusi lubatud jagamiskanalite või muude Kampaaniatingimuste kohaste toimingute osas, võib Osaleja võtta ühendust Monceraga.

4.4. Igasugused manipuleerimised Kampaaniatingimustega on keelatud. Juhul, kui Osaleja rikub Kampaaniatingimusi võidakse tema komisjonitasu väljamaksmine igal ajal peatada või lõpetada.